Valitse sivu

Hyvä johtaminen on paljon muutakin, kuin vain käskyjen antamista ja tuloksen odottelua. Työmoraalilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden hyvinvoinnin ja yrityksen tuottavuuden kannalta. Korkean työmoraalin aikaansaamiseksi johtajan pitää osata antaa vapauksia, vastuuta, haasteita, ohjeistusta, kannustusta ja palautetta oikeassa suhteessa, tilanteen mukaan, sekä ymmärtää työntekijää ja osoittaa myötätuntoa.

Tässä ovat yhdeksän tapaa, joilla pomo voi takuuvarmasti pilata työntekijöiden työmoraalin.

Asettamalla mahdottomia tavoitteita

Tavoitteet ovat välttämättömiä kannustimia hyvän työsuorituksen aikaansaamiseksi. Tavoitteita ei voi kuitenkaan asettaa niin korkealle, että työntekijä ei kykene mitenkään saavuttamaan niitä. Riman ollessa jatkuvasti liian korkealla, työntekijä kokee alisuoriutuvansa työtehtävistä koko ajan, vaikka todellisuudessa häneltä vaaditaan mahdottomuuksia. Jatkuva alisuoriutumisen tunne romahduttaa työmoraalin.

Epärehellisyys

Pomon ei koskaan pitäisi valehdella työntekijöilleen, etenkin jos asia ei koske arkaluonteisia tietoja, joita työntekijän ei tarvitse tietää. Kun kyseessä on työntekijää koskeva lupaus, kuten ylennys tai palkankorotus, niin näissä lupauksissa tulisi pysyä. Jos työntekijät menettävät luottamuksensa johtajaan, sitä voi olla hankala saada takaisin. Työntekijöiden on vaikeaa antaa täyttä työpanostaan pomolle, johon he eivät voi luottaa.

Välttelemällä vastuuta omista virheistä

Mikäli alainen tekee virheen syytä ei pitäisi langettaa vain hänen päälleen. Koko tiimin tulee kantaa vastuu, etenkin johtajan.

Ei ole ennenkuulumatonta, että pomo kieltää vastuunsa työntekijöidensä virheistä ja syyttää asiasta vain yhtä henkilöä. Tällainen käytös ei ainoastaan haittaa moraalia, vaan se saa muutkin kollegat pelkäämään.

Uhkaamalla työpaikkaa

Pelko menettää oma elinkeino aiheuttaa ahdistusta ja epäluottamusta työntekijässä. Tuntemus arvottomuudesta ja tieto siitä, että on heti paikattavissa ei kannusta työntekijää suoriutumaan parhaansa mukaan. Se helposti musertaa työntekijöiden itsetunnon, kun heitä kohdellaan vain osana massaa, joka takoo yritykselle tulosta, eikä yksilöinä, joilla kullakin on omat vahvuutensa.

Työntekijän virheistä kertominen julkisesti

Mikäli pomolla on jotain negatiivista sanottavaa tai huomautettavaa työntekijän toimesta, sen pitäisi tapahtua yksityisesti, eikä kaikkien työpaikalla olevien kuullen. Työntekijät eivät ole lapsia, joten opetuksen antaminen tai työntekijästä esimerkin tekeminen eivät ole asiallisia toimintatapoja.

Työnteon liiallinen vahtiminen

Tietenkin työnjohtajan täytyy valvoa alaistensa tekemistä ja olla perillä asioista mitä työpaikalla tapahtuu, mutta liiallisuuksiin meneminen ei ole järkevää. Työntekijän jokaisen liikkeen silmälläpito on työntekijälle ahdistavaa ja viestii johtajan epäluottamuksesta työntekijää kohtaan. Kukaan ei halua jotakuta hengittämässä jatkuvasti niskaan ja alati arvostelemassa joka tekoa. Liika kyylääminen laskee työmoraalia ja voi saada työntekijän vihaamaan työpaikkaa, vaikka muuten työ olisikin mieluisaa.

Täysin kehumatta jättäminen

Ihmisille on tärkeää saada kannustusta hyvin tehdystä työstä. Se ei vaadi paljoa pomolta kertoa, että hän on huomannut hyvän työn tuloksen tai kovan panostuksen työntekijältä. Liika ja turhanpäiväinen kehuminen ei tietenkään ole kannattavaa. Alaisen työmoraalille on hyväksi, kun hän saa arvostusta työlleen, silloin kun hän myös itse tietää ansaitsevansa sen.

Antamalla epämääräisiä ja epätäysiä ohjeita

Osa johtajista kokee olevansa oikeutettu antamaan epäselviä työohjeita ilman selkeää suuntaa, koska he ovat liian kiireisiä. Heidän työntekijöiden aika on kuitenkin aivan yhtä tärkeää kuin heidän omansa. Työntekijöille on turhauttavaa joutua tilanteeseen, jossa he eivät ole täysin varmoja siitä mitä heidän pitäisi tehdä. Vielä pahemmaksi asian tekee, jos työntekijä joutuu nuhteluun toimittuaan väärin huonojen ohjeiden takia. Selkeys on tärkeää työpaikoilla.

Työntekijöiden ajatusten kuulematta jättäminen

Usein työntekijöillä on ajatuksia työhön liittyen ja sen parantamiseksi. Heille tulisi antaa mahdollisuus jakaa ajatuksiaan, vaikka pomo ei pitäisikään niistä. Toisinaan esiin tulee oikeita neronleimauksia, joista voi olla paljonkin hyötyä työntekijöille ja yrityksen toiminnalle. Erittäin turhauttavaa työntekijöille on, jos heidän pään sisällä muhii ajatuksia, mutta he eivät pääse sanomaan niitä ääneen.

Työpaikan avoimuus ja vapaa ilmapiiri ovat edellytyksiä hyvälle työmoraalille, viihtyvyydelle ja kaiken lisäksi yrityksen tuottavuudelle.